Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de waarden van BIA. Wij hebben de volgende drie pijlers gekozen om ons op te richten: PROSPERITY, PLANET & PEOPLE. 

 

Wij blijven werken aan het bereiken van onze doelstellingen en het nakomen van onze verbintenissen. Duurzaamheid is een collectieve verantwoordelijkheid en wij verbinden ons ertoe te blijven werken aan de bewustmaking van al onze medewerkers en partners.


De gezondheid en veiligheid van ons personeel is onze hoogste prioriteit. Wij streven naar "nul ongevallen" en werken voortdurend aan menswaardige en veilige werkomstandigheden. Wij blijven een systeem van preventie en risicobeheer voor ongevallen en beroepsziekten invoeren in al onze entiteiten. De resultaten zijn positief: in 95% van onze entiteiten doen zich geen arbeidsongevallen voor.

Opleiding op lokaal niveau is essentieel voor de gemeenschap en onze onderneming. Wij richten onze inspanningen op het behoud van managementopleidingsprogramma's en technische opleidingen voor al onze medewerkers in verschillende landen. Wij hebben ook het onderwijs in Senegal en Zambia gesteund door samen te werken met lokale scholen, en dit zal de komende jaren nog worden uitgebreid. 


Wij respecteren en bevorderen gelijke kansen bij de aanwerving, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ons doel is het aantal vrouwen in leidinggevende functies te verhogen.

 

Wij dragen bij tot duurzaamheid en economische groei in alle landen waar wij actief zijn door de tewerkstelling en permanente opleiding van onze werknemers. We ondersteunen ook de nationale economie door de levering van lokale goederen en diensten te bevorderen. BIA onderwijst haar onderaannemers over de strikte naleving van menswaardige arbeidsomstandigheden, in overeenstemming met onze waarden en onze wens om onze impact op veiligheid, gezondheid en het milieu te beperken.

 

BIA is zich bewust van de negatieve impact van gasuitstoot op onze planeet en werkt samen met haar klanten aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om de operationele efficiëntie van machines te verbeteren en het verbruik van fossiele brandstoffen en bijgevolg de vermindering van de CO2-uitstoot te verminderen.