Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de BIA-waarden. Daarom richten wij ons op de drie pijlers: PROSPERITY, PLANET & PEOPLE.  

 

Wij werken permanent om onze doelstellingen te realiseren en onze verbintenissen na te komen. Duurzaamheid is een collectieve verantwoordelijkheid waarin wij zowel onze medewerkers als onze partners in betrekken.

 

De gezondheid en veiligheid van ons personeel is onze hoogste prioriteit. BIA streeft naar "nul ongevallen" en werkt voortdurend aan correcte en veilige werkomstandigheden. Daarom zetten wij actief in op preventie en risicobeheer voor ongevallen en beroepsziekten.